Sülük ne zaman yapılmaz?

Arteryel yetersizlik sülük tedavisinin kontrendikasyonlarının başında gelir.

Sülük tedavisi genellikle normal kanlanan alanlara göre iskemik replantasyon ve fleplerde kullanılmasına rağmen, enfeksiyona karşı daha az dirençli olduğu için edinsel immün yetersizliği olan veya bağışıklığı baskılanmış tedavi gören hastalar bakteriyel septisemi riski altındadır. Ayrıca, kanama eğilimi olan ve pıhtılaşmada gecikme olan hastalar da sülük tedavisinde risk altındadır.

Sülük kullanımına veya başka yabancı proteinlere karşı alerjik reaksiyon geliştiren durumlarda, sülük tedavisi uygulanmamalıdır. Yaraların geç iyileşmesi durumlarında da sülük tedavisi uygulanmamalıdır. Özellikle Hemofili, Lösemi, Multipl Myeloma, Lenfoma, İleri Seviye Anemi ve Hipotansiyon, AIDS (HIV enfeksiyonu), Karaciğer Kanseri, Kemoterapi alanlar, Kalp pili olanlar, Adet dönemleri, Gebelik, Diyaliz hastaları gibi durumlarda sülük tedavisi uygulanmamalıdır. Ayrıca, sülük tedavisi için kontrendikasyonlarınız varsa öncelikle bunların dikkate alınması gerekir.

Write a comment
SCROLL UP